เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

พนักงานขาย พนักงานบริการ ธุรการ เลขา ประชาสัมพันธ์

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.เสาธงวิทยา
นครศรีธรรมราช
(เสาธง, ร่อนพิบูลย์)
 
งานในสนามบินสุวรรณภูมิ

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเกริก
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)
 
ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)
 
ธุรการ ประสานงาน

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชุมพร
(บางหมาก, เมือง)
 
ฝ่ายบุคคล/ธุรการ/เลขานุการ

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บริหานงารบุคคล 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ปทุมธานี
( ต.คลองห้า, อ.คลองหลวง)
 
-

21 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำพูน
(ในเมือง, เมือง)
 
ธุรการบัญชี

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)
 
ธุระการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(อนุเสาวรีย์, บางเขน)
 
พนักงานธุรการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยรมชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)
 
เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอนแก่น
(ต.หนองแปน, มัญจาคีรี)
 
พนักงานธุรการ,ฝ่ายดูแลลูกค้า

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุรีรัมย์
(ชุมแสง, สตึก)
 
พนักงานธุรการ,บัญชี,ประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ยโสธร
(ในเมือง, เมือง)
 
ธุรการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(นาเคียน, เมือง)
 
เลขานุการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, หนองจอก)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, พลับพลา)
 
เลขา ธุรการ ประสานงานขาย

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปทุมธานี
(บางกระดี, เมืองปทุมธานี)
 
พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา การเลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นครสวรรค์
( หนองกระโดน, เมือง)
 
แคชเชียร์

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(แพรกษาใหม่, เมือง)
 
ธุรการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อื่นๆ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)
 
ธุรการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) 
มหาวิทยาลัราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ตลิ่งงาม, เกาะสมุย)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat