เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

บริการลูกค้า

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
ม.เอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)
 
ธุรการ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(บางพูด, เมือง)
 
ประสานงาน

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ม.วงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)
 
ธุรการทั่วไป สโตร์

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
พระนครบริหารธุรกิจ
สมุทรสาคร
(บางน้ำจืด, เมือง)
 
ธุรการ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(วัด, ยะรัง)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเอกสาร

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
 
ธุรการ ประชาสัมพันธุ์

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปัตตานี
(จะบังติกอ, เมือง)
 
เลขานุการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมุทรสาคร
(ท่าจีน, เมือง)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคล

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)
 
ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
(บึงพระ, เมือง)
 
ธุรการ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)
 
ธุรการ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)
 
บริการลูกค้า, ธุรการ, พนักงานการ, ประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
รามคำแหง
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)
 
แคชเชียร์,ธุรการ,พนักงานขาย,

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การเลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงอนุสาวรีย์, เขตบางเขน)
 
การเงิน บัญชี ธุรการ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(พระปฐม, เมือง)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)
 
ประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปทุมธานี
(บางคูวัด, เมือง)
 
การบัญชี /การธนาคาร การเงิน

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบัญขี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ)
 
พนักงานขาย

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5
ม.6 สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศรีสะเกษ
(ศรีแก้ว, ศรีรัตนะ)
 
ธุรการ พนักงานคอมพิวเตอร์

9 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นครราชสีมา
(หนองจะบก, เมือง)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat