เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)
 
บริหารทรัพยากรมนุษย์,admin

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นครราชสีมา
(สีคิ้ว, สีคิ้ว)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
พงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ
นนทบุรี
(ลำโพ, บางบัวทอง)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
เอกวิทย์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)
 
ธรุการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปวช. สาขา การโรงแรม 
อาชีวศึกษาเสาวะภา
กรุงเทพมหานคร
(บางคอแหลม, บางคอแหลม)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ชัยนาท
(ตลุก, สรรพยา)
 
พนักงานขาย

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
โรงเรียนดัดดรุณี
ฉะเชิงเทรา
(บางขวัญ, เมือง)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
(ต.บางกระเจ้า, เมือง)
 
แคชเชียร์

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
(บ้านโป่ง, พร้าว)
 
งานธุรการ ด้านเอกสาร

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี
(หลักหก, เมือง)
 
ธุรการ,ซุปเปอร์ไวเซอร์

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
สมุทรปราการ
(แพรกษา, เมือง)
 
ออฟฟิต

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รับบสารสนเทศทางคอม 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(ห้วยกะปิ, เมือง)
 
ประสานงาน คีย์ข้อมูล เอกสาร

23 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตยเหนือ, วัฒนา)
 
ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, พระโขนง)
 
นักปฏิบัติการ ธุรการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(สวนหลวง, เฉลิมพระเกรยรติ)
 
พนักงานขาย

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปทุมธานี
(บางพูน, เมืองปทุมธานี)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ การตลาด

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อุดรธานี
(สามพร้าว, เมือง)
 
แคชเชียร์

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหวง)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat