เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ทุกอย่าง

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษากรุงเทพ
ปทุมธานี
(อ.ลำผักกูด, ธัญบุรี)
 
ประชาสัมพันธ์

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)
 
pr,event

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.หนองตำบลหนองกุงสวรรค์, อ.โกสุมพิสัย)
 
การตลาด

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอรรถวิทพณิชยการณ์
กรุงเทพมหานคร
(แพรกษา, เมือง)
 
Creative,VDO Editor

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวอทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นครสวรรค์
(ต.นครสวรรค์ตก, เมืองนครสวรรค์)
 
ประชาสัมพันธ์ , ลูกค้าสัมพันธ์ , ธุรการ

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(เขาตอก, เคียนซา)
 
การตลาด,ธนกิจฝึกหัด

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน 
มหาลัยเกษมบัณฑิต
ตรัง
(นาข้าวเสีย, นาโยง)
 
writer,web content,นักเขียน,ตัดต่อ

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)
 
ประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
ม.ราชภัฎพระนคร
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)
 
จัดอีเวน และประสานงาน

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณา 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
 
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO เป็นพนักงานในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โซนพื้นที่ภาคใต้ ะสงขลา

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณษและการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นครสวรรค์
(นครสวรรค์ตก, เมือง)
 
พนักงานประจำ

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)
 
ธุรการ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ บุคคล

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ภูเก็ต
(ราไวย์, เมือง)
 
พนักงานขาย,การตลาด,call center,สื่อสิ่งพิมพ์

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรินทร์
(แจนแวน, ศรีณรงค์)
 
การตลาด งานขาย ซุปเปอร์ไวเซอร์

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอนแก่น
(ภูเวียง, ภูเวียง)
 
ประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สุโขทัย
(ต.ไทยชนะศึก, ทุ่งเสลี่ยม)
 
กราฟิก

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา มัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี
(ลำลูกกา, ลำลูกกา)
 
นักข่าว,นักเขียน,งานคอนเทนท์

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)
 
ประชาสัมพันธ์,บริการลูกค้า,ที่ปรึกษาด้านการเงิน,เจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์,ลูกค้าสัมพันธ์

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)
 
Copy Writer, Content Online, Marketing, PR

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คณะนิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ท่่าแร้ง, บางเขน)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat