LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย ธุรการ ครูพี่เลี้ยง ประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)

พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนตาก
เชียงราย
(ไกรใน, กงไกรลาศ)

พี่เลี้ยง

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย-จีน 
วัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาลัยกรุงเทพธนบุรี
กำแพงเพชร
(, พรานกระต่าย)

ธุรการ ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยงเด็ก นักโภชนาการ qc นักทดลองในห้องlab

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มศว
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กแบบไปกลับ

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
กรุงเทพมหานคร
(ทรายกองดินใต้, คลองสามวา)

พี่เลี้ยงเด็กฝรั่ง พนักงานขับรถ

22 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สตูล
(กำแพง, ละงู)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ชุมชน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
กรุงเทพมหานคร
(สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ)

ครูพี่เลี้ยง พนักงานขาย แคชเชียร์ ธุรการ

21 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบเมืองสรวง
กรุงเทพมหานคร
(บางประกอก, ราษฎร์บูรณะ)

พี่เลี้ยง

21 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย-จีน 
วัดมกุฏกษัตริย์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พี่เลี้ยงเด็กไปกลับ

21 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านนาฮำเก่า
หนองคาย
(อ เฝ้าไร่, กิ่ง อ เฝ้าไร่)

พนักงานขาย,พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานร้านอาหาร

21 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
ตราด
(แสนตุ้ง, เขาสมิง)

ครูสอนภาษาไทย,ครูพี่เลี้ยง

21 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(วัดอรุณ, บางกอกใหญ่)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนบึงกาฬ
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

พี่เลี้ยง

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ไทย-จีน 
วัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูอนุบาล พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลคนชรา

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
หนองคาย
(สระใคร, สระใคร)

ครูพี่เลี้ยง

17 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
ม.ราชธานี
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมืองนครราชสีมา)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางด้วน, ภาษีเจริญ)

ธูรการ,ผู้ช่วยครูเด็กเล็ก,ครูพี่เลี้ยง

17 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นครปฐม
(พระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat