LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูประถมศึกษา

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นประถม

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ครูเเนะเเนว ครูประถมวัย ครูอนุบาล

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บุรีรัมย์
(สูงเนิน, กระสัง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู ร้านอาหาร งานเอกสารต่างๆ

23 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

21 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา ภาษาไทย หลักศูตรและกาสอน บริการการศึกษา 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม มหาวิทยลาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช มหาสาราคามและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ร้อยเอ็ด
(ตำบลโพธิ์ทอง, โพนทอง)

ครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

21 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา หลัสูตและการสอน บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ร้อยเอ็ด
(โพธิ์ทอง, โพนทอง)

ครูประถม(ไม่มีใบประกอบ), นักวิทยาศาสตร์, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา
นครสวรรค์
(แม่เล่ย์, แม่วงก์)

ครูประถมศึกษา

19 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงห์บุรี
(บางมัญ, เมือง)

ครูประถมศึกษา/สอนว่ายน้ำ

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม, พิมพ์งาน, cargo management , งานด้านการบริการ, งานการบิน, safety, security, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ความปลอดภัยท่าอากาศยาน, ควบคุมความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฯลฯ

5 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการบิน 
มหาวิทยาลัยนครพนม
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ครูประถม

4 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชลบุรี
(นาเกลือ, บางละมุง)

ครูภาษาอังกฤษ ประถม

4 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อังกฤษธุกิจ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

ครูประถมศึกษา

3 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์์ เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตรัง
(ลิพัง, ปะเหลียน)

ครูวิทยาศาสตร์ ธุรการ ครูอนุบาล ครูประถม

1 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กระบี่
(, กระบี่)

ครูประถม

31 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

ครูวิทยาศาสตร์ ครูประถมศึกษา

30 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
ราชภัฏธนบุรี
นนทบุรี
(มหาสวัสดิ์, บางกรวย)

ธุรการ,ทรัพยากรบุคคล,ครูประจำชั้นประถม,คลั่งสินค้า

29 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูประถมศึกษา

29 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(แขงพระโขนง, เขตวัฒนา)

ครูศิลปะ ครูอนุบาล,ประถม

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(ต.กะฮาด, อ.เนินสง่า)

พนักงานขาย,ผู้จัดการฝึกหัด, พนักงานเสิร์ฟ, ครูสอนเด็กอนุบาลหรือประถม

22 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat